Skip to content →

Kuvien käyttö sivustollasi

Moni halua piristää sivujaan kuvilla. Kuvia on saatavilla verkossa vaikka kuinka ja paljon, mutta kaikkia sinulla ei ole lupa julkaista sivustollasi. Verkossa olevat kuvat ovat nimittäin useimmiten tekijänoikeuden alaisia ja näin ollen niitä koskevat samat säännöt ja rajoitukset kuin muitakin tekijänoikeuslain alaisia aineistoja. Tarkista siis aina ennen kuvan käyttöä, liittyykö siihen käyttöoikeusehtoja. Kuva on voimakas tehokeino, joka toimii tekstin viestin selkeyttäjänä ja yleensä luo myös luottamusta ostajassa. Kannattaa kuitenkin miettiä, tuoko kuva lisäarvoa sivulle vai onko se vain turhaa täytettä. Moni varmasti ajattelee siten, että kaikki internetissä oleva on vapaasti käytettävissä. Näinhän asia tavallaan onkin: aineisto on kaikkien luettavissa, katseltavissa ja kuunneltavissa, mutta sitä ei kuitenkaan välttämättä saa välittää eteenpäin. Verkossa on silti olemassa monia sivustoja, joilta voit kopioida kuvia korvauksetta.Kuvan käytöllä sivustollasi on ainakin seuraavanlaisia vaikutuksia: kuva on korvaamaton, sillä kuvan esittämää asiaa ei voi kertoa sanallisesti, kuva tukee sanallista esitystä, kuva toimii katseenvangitsijana ja mielenkiinnon herättäjänä, kuva toimii lukijan piristäjänä, kuva on koriste, kuva on symboli, kuva on kiinnekohta ja kuva luo sivustolle tietynlaista virettä ja tunnelmaa. Kuvia on järkevää ja perusteltua käyttää silloin, kun ne ilmaisevat ja viestivät jotakin jonka esittämiseen teksti ei oikein yllä. Kuvan tarkoituksena on myös jollain tavalla havainnollistaa tekstiä niin sisällöltään kuin sijoittelultaankin. Kannattaa kuitenkin harkita minkälaisia kuvia sivustolle laittaa, sillä useimmilla ihmisillä juuri kuvat jäävät mieleen sivustolta, ja jos kuvitus ei liity millään tavalla sivustolla olevaan sisältöön, niin viesti ei mene perille. Kuva on usein väline jolla vaikutetaan mielikuviin, joten se kertoo todellisuuden siitä mitä sivusto tarjoaa.

Published in Vinkit